Công ty TNHH Thương mại Đan Đông Dedan

Dandong Dedan Trade Co., Ltd là chi nhánh xuất khẩu của Dandong Premier Instrument Co., Ltd tham gia vào phạm vi của máy phát mức, chỉ báo mức, đồng hồ đo lưu lượng, thiết bị định hướng tia X, máy dò lỗ hổng tia X, v.v.

Chi tiết